Thuật ngữ

HRBP là gì? Vai trò của HRBP trong doanh nghiệp

HRBP là gì? Đây là một vị trí công việc được đánh giá quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp tương tự như HR. Vậy giữa HR và HRBP có gì khác biệt không? Họ thực hiện nhiệm vụ gì trong doanh nghiệp? Cùng tìm hiểu tổng quan về nghề trong phần trình bày sau nhé!

HRBP là gì? Tổng quan về nghề

HRBP là nhân sự – đối tác chiến lược kinh doanh, cụm từ viết tắt từHuman Resource Business Partner. Họ là những người có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về nhân sự và các hoạt động kinh doanh. Đồng thời HRBPcòn là những người có tầm nhìn trong việc hoạch định các chiến lược và trở thành đối tác với các phòng ban trong doanh nghiệp.

Dựa vào khái niệm như trên thì chúng ta thấy rằng giữa HR và HRBP có mối quan hệ chung đều liên quan đến lĩnh vực nhân sự. Nhưng về khía cạnh công việc giữa 2 khái niệm này có sự khác biệt cụ thể như sau:

HR là quản trị nhân sự phụ trách các vấn đề về lương, thưởng, các phúc lợi khác dành cho nhân viên. Tham gia xây dựng các chính sách và đào tạo nhân viên theo quy chế của công ty.

HRBP lại chú trọng xây dựng chiến lược nhân sự phù hợp với tình hình kinh doanh. Sắp xếp vị trí nhân sự tối ưu về công việc, chi phí và hiệu quả kinh doanh. Tạo ra lực lượng nhân sự nòng cốt và tiếp nối sự phát triển trong chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

Như vậy, chúng ta thấy rằng nghề HRBP ngoài việc cần kiến thức về nhân sự thì cần một số kỹ năng nhất định về giao tiếp, xây dựng mối quan hệ. Nhưng khi kinh nghiệm nhân sự đạt đến một trình độ nhất định thì mức thu nhập khá hấp dẫn và lộ trình thăng tiến vô cùng rộng mở tại các công ty.

Vai trò HRBP trong doanh nghiệp

Nhận ra vai trò to lớn khi áp dụng mô hình HRBP mà nhiều doanh nghiệp hiện nay đã thành công trong việc chuyển đổi mô hình nhân sự truyền thống sang HRBP. Đây là sự thay đổi tư duy trong việc quản lý nhằm nhấn mạnh vai trò của bộ phận nhân sự. Từ đó, hòa nhập giữa bộ phận nhân sự với các bộ phận khác để thúc đẩy chiến lược kinh doanh.

Vậy nên, HRBP đóng vai trò là quản lý cấp cao để thực hiện những chiến lược kinh doanh hiệu quả. Ngoài ra, họ còn là chuyên gia trong việc tính toán đến lợi nhuận của doanh nghiệp khi cân đối giữ hiệu suất và chi phí bỏ ra trong công việc.

Thông qua những nhiệm vụ nhân sự, HRBP sẽ giúp lãnh đạo khuyến khích người lao động làm việc chăm chỉ và cống hiến hết mình cho doanh nghiệp. Khi có những thay đổi về các hoạt động cải tiến thì mô hình nhân sự này sẽ phát huy khả năng chuyển đổi của mình giúp doanh nghiệp ổn định nguồn lực con người.

HRBP chịu trách nhiệm gì trong doanh nghiệp?

Làm nhiệm vụ là cầu nối giữa các phòng ban trong doanh nghiệp nên HRBP có vai trò to lớn trong sự phát triển của doanh nghiệp. Trong đó, với 4 nhiệm vụ được cụ thể như sau:

Đối tác chiến lược: Để thực hiện các chiến lược kinh doanh mà bộ phận nhân sự sẽ có những thay đổi để đáp ứng nhu cầu thực tế giữa các phòng ban. Khi đó, vai trò của HRBP là điều chỉnh nhân sự  sao cho phù hợp về chất lượng nguồn lực. Thông qua việc bổ sung này, HRBP trở thành đối tác chiến lược giữa các phòng ban.

Quản lý hoạt động: HRBP cũng làm nhiệm vụ quản lý nhân viên thông qua các việc thực hiện như: Đào tạo và đánh giá thái độ làm việc của nhân viên theo văn hóa doanh nghiệp, xây dựng chương trình giao lưu nhân sự, phổ biến cho nhân viên những thông tin mới từ phòng nhân sự.

Phản ứng khẩn cấp: Việc phân bố nhân sự có mối hệ chặt chẽ với các chiến lược kinh doanh. Do vậy, để hoàn thành nhiệm vụ này, HRBP phải thật sự linh hoạt để bố trí nhân sự lúc cần thiết. Đồng thời kịp thời có những phương án để đối phó kịp thời khi có những sự cố xảy đến.

Người hòa giải: Có thể nói nhiệm vụ mà mọi HRBP cần phải thực hiện được đó là người hòa giải mâu thuẫn giữa các cá nhân trong công việc. Họ còn phải lắng nghe, tư vấn và hỗ trợ cho người lao động trong việc giải quyết các nhu cầu cần thiết. Đề xuất với cấp trên những nguyện vọng này và đồng thời nhận quyết định từ cấp trên của mình.

Với vai trò và nhiệm như đã nêu trên thì chắc hẳn các bạn đã hiểu HRBP là gì. Qua đó, chúng ta rằng đây là một nghề có triển vọng trong tương lai bởi ngày càng có nhiều doanh nghiệp ra đời kéo theo đó là rất cần nguồn lực về nhân sự. Vì vậy, những bạn trẻ hãy rèn luyện các kỹ năng cần thiết để đến với công việc hấp dẫn này trong tương lai.

Categories:
Thuật ngữ
You Might Also Like

Leave A Reply

CAPTCHA